เรือรบ

 1. ประเภทเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
 2. ประเภทเรือฟริเกต
 3. ประเภทเรือคอร์เวต
 4. ประเภทเรือเร็วโจมตี
 5. ประเภทเรือทุ่นระเบิด
 6. ประเภทเรือยกพลขึ้นบก
 7. ประเภทเรือตรวจการณ์
 8. เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง
 9. ประเภทเรือปฏิบัติการลำน้ำ

เรือช่วยรบ

 1. เรือส่งกำลังบำรุง
 2. ประเภทเรือน้ำมัน
 3. เรือลากจูง
 4. เรือสำรวจ
 5. เรือใช้กิจการพิเศษอื่นๆ