เรือรบ

 1. ประเภทเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
 2. ประเภทเรือฟริเกต
 3. ประเภทเรือคอร์เวต
 4. ประเภทเรือเร็วโจมตี
 5. ประเภทเรือทุ่นระเบิด
 6. ประเภทเรือยกพลขึ้นบก
 7. ประเภทเรือตรวจการณ์
 8. เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง
 9. ประเภทเรือปฏิบัติการลำน้ำ

เรือช่วยรบ

 1. เรือส่งกำลังบำรุง
 2. ประเภทเรือน้ำมัน
 3. เรือลากจูง
 4. เรือสำรวจ
 5. เรือใช้กิจการพิเศษอื่นๆ

ติดตามความก้าวหน้า

 • *