⇑ กำลังทางเรือ

คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 523
  • ขึ้นระวางประจำการ 17 ก.ค. 2528
  • ผู้สร้าง บริษัท Italthai Marine
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 50.14 เมตร
  • ความกว้าง 7.28 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.80 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 15 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 22 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ 260 ตัน
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 300 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 2,500 ไมล์
  • ปฏิบัติงานในทะเลต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 5 วัน
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Furuno
  • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales Mirador
 • ระบบอาวุธ
  • ระบบอำนวยการรบ Thales TACTICOS
  • ปืนใหญ่เรือ OTO Melara Compact ขนาด 76 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
  • ปืนใหญ่กล Breda ขนาด 40 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
  • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
  • ปืนกล .50 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อน
  • เครื่องยนต์ดีเซล (MTU 16V568TB92) จำนวน 2 เครื่อง
 • เรือในชุดเดียวกันแหล่งอ้างอิง

 • http://www2.fleet.navy.mi.th/patrolsqdn/
 • https://th.wikipedia.org/