⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองทัพเรือ ได้จัดหาเรือยกพลขึ้นบกลำใหม่ เข้าประจำการ ในกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนเรือยกพลขึ้นบกลำเก่า (เรือหลวงช้างลำที่ 2) ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 ที่ได้กำหนดความต้องการ เรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ไว้ จำนวน 4 ลำ และใช้ปฏิบัติงานร่วมกับเรือ อากาศนาวี หน่วยกำลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยกำลังนาวิกโยธิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ตั้งแต่ในภาวะปกติ โดยมีขีดความสามารถปฏิบัติการรบ 3 มิติ ได้แก่ การปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก การขนส่งลำเลียงและเป็นเรือบัญชาการ และการสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำ การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือและกู้ภัยเรือดำน้ำ และการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย การอพยพประชาชน สนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ

กองทัพเรือ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรือรบ ตามประเภทของเรือ โดยในส่วนของเรือยกพลขึ้นบก กำหนดให้ตั้งชื่อตามเกาะต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเรือยกพลขึ้นบกลำใหม่นี้ ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “เรือหลวงช้าง” (เกาะช้าง จังหวัดตราด) ซึ่งเป็นลำที่ 3 ที่ใช้ชื่อนี้


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 792
  • วางกระดูกงู 20 ก.ค.2564
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 4 ม.ค.2566
  • ขึ้นระวางประจำการ (ประมาณ เม.ย.2566)
  • ผู้สร้าง บริษัท Hudong-Zhonghua Shipbuilding สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 23 เมตร
  • ความกว้าง 28 เมตร
  • กินน้ำลึก 17.4 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 25 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 20,003 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 10,000 ไมล์
  • ความคงทนทะเล ได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 9
  • บรรทุกกำลังรบยกพลขึ้นบกได้ 600 นาย
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • เฟซบุ๊ค กองทัพเรือ
 • https://www.facebook.com/THAINAVY792/
 • https://aagth1.blogspot.com/