⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองทัพเรือ มีความต้องการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ จากอู่เรือภายในประเทศโดยใช้แบบ เรือ ต.111 เป็นแบบพื้นฐานสำหรับการจัดหา โดยปรับปรุงหรือพัฒนาระบบและส่วนประกอบให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานทางด้านยุทธการที่เป็นปัจจุบัน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 โดยได้ว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ โดยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือ ต.114 และ เรือ ต.115 เข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง(ตกฝ.) ชุดเรือ ต.114 ทั้งสองลำ ใช้พื้นฐานแบบเรือ M36 Mk II ของบริษัท Marsun ซึ่งปรับปรุงจากแบบเรือ M36 Patrol Boat ที่ใช้เป็นพื้นฐานของเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.111 หรือเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือชุดเรือ ต.111 โดยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.111 ที่เข้าประจำการก่อนหน้าแล้วจำนวน 3 ลำ ประกอบด้วยเรือ ต.111, ต.112 และ ต.113 นั้นก็เป็นหนึ่งในผลงานของบริษัท Marsun ประเทศไทย ที่ได้รับสัญญาจ้างสร้างเรือให้กับกองทัพเรือไทยเช่นกัน เรือ ตกฝ.ชุดเรือ ต.114 ใหม่ 2 ลำได้รับการปรับปรุงแตกต่างจากเรือ ตกฝ.ชุดเรือ ต.111 จำนวน 3 ลำก่อนหน้าโดยใช้อาวุธปืนหลักปืนกลขนาด 30 มม. แบบ MSI-DS SEAHAWK 1 แท่น พร้อมระบบควบคุมการยิง แทนปืนกล Denel Land Systems GI-2 ขนาด 20 มม. แบบควบคุมด้วยมือ และปืนกล M2 .50 cal 2 แท่น รวมถึงพื้นที่ห้องภายในตัวเรือรองรับชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ(Naval Special Warfare Command, Royal Thai Navy SEAL) จำนวน 13 นาย ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบสูง 

ภารกิจของหน่วย

 • การถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 • การลาดตระเวนตรวจการณ์
 • การคุ้มครองเรือประมงและเรือสินค้า
 • การป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ
 • การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทะเล
 • การรักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ
 • การบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนในทะเลและชายฝั่ง


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 115
  • วางกระดูกงู 8 มิ.ย. 2561
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 31 ก.ค. 2563
  • ขึ้นระวางประจำการ 29 มี.ค. 2564
  • ผู้สร้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 36 เมตร
  • ความกว้าง 7.60 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.75 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 27 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 150 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 1,200 ไมล์
  • ความคงทนทะเล ได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 5
  • ปฏิบัติการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 10 วัน
  • กำลังพลประจำเรือ 30 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Furuno 2 ชุด
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนกล 30 มม. หัวเรือ จำนวน 1 แท่น
  • ปืนกล .50 นิ้ว จำนวน 2 แท่น
  • ระบบควบคุมการยิง Thales Mirador
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เพลาใบจักร 3 เพลา ใบจักรแบบมุมตายตัว
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล CUMMINS 1,342KW (1,800 แรงม้า) 1,900rpm จำนวน 3 เครื่อง
  • เครื่องไฟฟ้า ขนาด 112 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
 • เรือในชุดเดียวกัน
พิธีวางกระดูกงูเรือ ต.114 – ต.115 ณ อู่มาร์ซัน

แหล่งอ้างอิง

 • https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage
 • http://www.fleet.navy.mi.th/
 • https://aagth1.blogspot.com