⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองทัพเรือได้ว่าจ้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด สร้างเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็กรุ่นนี้ขึ้น เพื่อทดแทนเรือระบายพลขนาดใหญ่ ชุดเรือหลวงมัตโพน จำนวน 4 ลำ ซึ่งกองทัพเรือมีแผนปลดระวางประจำการ และเพื่อรองรับภารกิจการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนการลำเลียงยุทโธปกรณ์ทางทะเล การลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภค การช่วยเหลือประชาชน การลำเลียงน้ำจืดสนับสนุนเรือ หน่วยเฉพาะกิจ ส่วนราชการ รวมถึงประชาชนตามเกาะ และแนวชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาขาดแคลน ตลอดจนโครงการพระราชดำริและการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ

ภารกิจของหน่วย

มีภารกิจในการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนการลำเลียงยุทโธปกรณ์ทางทะเล การลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภค การช่วยเหลือประชาชน การลำเลียงน้ำจืดสนับสนุนเรือ หน่วยเฉพาะกิจ ส่วนราชการ รวมถึงประชาชนตามเกาะ และแนวชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาขาดแคลน ตลอดจนโครงการพระราชดำริและการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 784
  • วางกระดูกงู 3 มี.ค. 2552
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 28 ต.ค. 2553
  • รับมอบ 8 ธ.ค. 2553
  • ขึ้นระวางประจำการ 16 ธ.ค. 2553
  • ตัวเรือทำด้วย เหล็ก
  • ผู้สร้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 55 เมตร
  • ความกว้าง 11 เมตร
  • กินน้ำลึก หัว 1.20 เมตร ท้าย 1.80 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 12 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 550 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 1,500 ไมล์ ที่ 10 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 49 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Furuno 2 ชุด
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-CO1 ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 4 แท่น
  • ปืนกล .50 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ 2 x MAN Diesels
  • ใบจักร แบบ FPP 2 พวง
  • เครื่องไฟฟ้า MAN จำนวน 2 เครื่อง
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • https://www.thairath.co.th
 • http://www.marsun.th.com
 • http://www.thailandsusu.com