⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองทัพเรือได้ว่าจ้างสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) จำนวน 1 ลำ จากบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ซึ่งจากการดำเนินโครงการนี้เป็นการจัดหาเรือลากจูงเพื่อทดแทนเรือเก่า และให้มีเรือลากจูงขนาดกลางในจำนวนที่เพียงพอ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการสนับสนุนเรือต่างๆ ในทุกพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ทั้งนี้ กองทัพเรือได้รับอนุมัติ กรอบงบประมาณ ให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง โดยผูกพันปีงบประมาณ 2558 – 2559 กองทัพเรือ จึงได้ว่าจ้าง บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ดำเนินการจัดสร้าง

การออกแบบและการดำเนินการสร้าง

การออกแบบและการดำเนินการสร้างเป็นไปตามที่กองทัพเรือกำหนด แบบเรือออกแบบโดย บริษัท Robert Allan Ltd., Naval Architects and Marine Engineering ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเรือลากจูงที่มีชื่อเสียงระดับโลก แบบเรือที่ใช้คือ RAmparts 3200CL เป็นแบบเรือมาตรฐาน RAmparts 3200 Series ของ Robert Allan ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ได้ผ่านการสร้างโดยอู่ต่อเรือต่าง ๆ ทั่วโลก และ เป็นที่ยอมรับของเจ้าของเรือมาแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 100 ลำ แบบเรือ RAmparts 3200 ของ Robert Allan Ltd. ได้ปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของกองทัพเรือ ตัวเรือทำด้วยเหล็ก ประสานด้วยการเชื่อม ความหนาของแผ่นเหล็ก ออกแบบให้หนากว่าความต้องการขั้นต่ำของสมาคมจัดชั้นเรือ และเรือออกแบบให้เป็นเรือที่ให้บริการบริเวณท่าเรือประเภท ship – assist tug ลากจูง (Towing) ส่วนการทำงานใช้ดึง และดันทางด้านหัวเรือเป็นหลัก โดยมี กว้านลากจูง และกว้านเก็บเชือก ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Azimuth Stem Drive (ASD)หรือ Z – drive ชนิดสองใบจักร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และติดตั้งระบบดับเพลิงภายนอกเรือ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่แยกต่างหากจากเครื่องจักรใหญ่ โดยเรือเรือมีกำลังเพียงพอที่จะทำให้เรือมีกำลังดึงไม่น้อยกว่า 53 เมตริกตัน และวงหันหมุนรอบตัวเอง (360 องศา) ใช้เวลาไม่เกิน 60 วินาที

ภารกิจของหน่วย

สนับสนุนการนำเรือรบขนาดใหญ่ เข้า – ออก จากท่าเทียบเรือ การดับเพลิงในเขตฐานทัพ ตามท่าเรือต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมถึง การสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การขจัดคราบน้ำมันบริเวณท่าเรือและชายฝั่ง การลากเป้าฝึกยิงอาวุธ เป็นต้น

การตั้งชื่อเรือ

กองทัพเรือ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรือรบ ตามประเภทของเรือ โดยในส่วนเรือยกพลขึ้นบก เรือลากจูง เรือส่งกำลังบำรุง เรือน้ำมัน ตั้งตามชื่อเกาะ ซึ่งเรือลากจูงขนาดกลางลำใหม่นี้ ได้รับพระราชทานชื่อว่า “เรือหลวงปันหยี” (ชื่อเกาะปันหยี จังหวัดพังงา)


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 857
  • วางกระดูกงู 19 ม.ค. 2559
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 12 ต.ค. 2559
  • ขึ้นระวางประจำการ 27 มี.ค. 2560
  • ผู้สร้าง บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 32.00 เมตร
  • ความกว้าง 12.40 เมตร
  • กินน้ำลึก 4.59 เมตร
  • ระวางขับน้ำ 800 ตัน
  • ความเร็วสูงสุด 12 นอต
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 2,500 ไมล์ ที่ 8 นอต
  • กำลังดึง ไม่น้อยกว่า 53 เมตริกตัน
  • กำลังพลประจำเรือ 20 นาย
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องยนต์ดีเซล
  • กว้านลากจูง
  • กว้านเก็บเชือก
  • ใบจักรชนิดสองใบจักร
  • ระบบดับเพลิงภายนอกเรือ
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.italthaimarine.com/
 • https://www.facebook.com/prthainavy/