⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองทัพเรือ มีแผนจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) จำนวน 10 ลำ เพื่อทดแทน เรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดที่จะปลดระวาง ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุด เรือ ต.21 – ต.29 และชุดเรือ ต.211 – ต.212 ซึ่งเป็นเรือที่ได้รับจากโครงการช่วยเหลือ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 – 2519 โดยก่อนหน้านี้ กองทัพเรือ ได้เคยว่าจ้าง บริษัทมาร์ซัน จำกัด สร้างเรือ ตกช. แบบเดียวกันนี้มาแล้ว จำนวน 3 ลำ (ต.228 – ต.230) โดยได้ดำเนินการต่อแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2556 ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี สำหรับเรือ ตกช. จำนวน 6 ลำ มีพิธีวางกระดูกงู เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 พิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2559 โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน และมี นางปรานี อารีนิจ เป็นผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ และ รับมอบเมื่อ 30 พ.ย. 2559 ประกอบด้วยเรือ ต.232 เรือ ต.233 เรือ ต. 234 เรือ ต.235 เรือ ต. 236 และ เรือ ต. 237 กองทัพเรือ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ โดยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ต.232 – ต.237 เข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ

ภารกิจของหน่วย

ตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 235
  • วางกระดูกงู 19 ธ.ค.2557
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 4 เม.ย.2559
  • ขึ้นระวางประจำการ 30 พ.ย. 2559
  • ผู้สร้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 21.40 เมตร
  • ความกว้าง 5.56 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.05 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 30 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 45 ตัน
  • ความคงทนทะเล ได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 2
  • ปฏิบัติการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 350 ไมล์ ที่ 15 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 9 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Furuno
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Denel Land Systems GI-2 ขนาด 20 มม. จำนวน 1 กระบอก
  • ปืนกลขนาด .50 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก
  • เครื่องยิงลูกระเบิด 81 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ MAN รุ่น D2862 LE463 จำนวน 2 ชุดเครื่อง
  • เครื่องไฟฟ้าขนาด จำนวน 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • กองเรือยามฝั่ง
 • http://thaidefense-news.blogspot.com
 • https://www.facebook.com/prthainavy/
 • http://www.thaiarmedforce.com/