⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองทัพเรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.11 และรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งพร้อมกัน 3 ลำ ในวงเงินรวมประมาณ 1,912 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2550 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550

โครงการจัดสร้างเรือตรวจเรือใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโครงการของกองทัพเรือไทย ที่ต่อยอดมาจากโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุด เรือ ต.91 – ต.99 ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีจุดเริ่มต้นจากพระราชกระแสรับสั่งแก่ผู้บังคับหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล และผู้เข้าเฝ้าฯ ณ วังไกลกังวล เกี่ยวกับการใช้เรือของกองทัพเรือ ในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2545 ความว่า ” เรือรบขนาดใหญ่มีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง กองทัพเรือจึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสม และสร้างได้เอง ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม ” กับทั้งได้มีพระราชดำรัสในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ทรงยกตัวอย่างจากการพึ่งพาตนเองในโครงการต่อ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 ในอดีตของกองทัพเรือ ในช่วงเวลานั้น กองทัพเรือได้มีแผนปลดประจำการ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.11 ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก สหรัฐอเมริกา เนื่องจากใช้งานมานานประมาณ 40 ปีแล้ว กองทัพเรือจึงได้นำพระราชดำริฯ มาดำเนินการพัฒนาแบบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่ ให้มีคุณสมบัติครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวพระราชดำรัสดังกล่าว

การดำเนินการสร้าง

การดำเนินการต่อเรือใหม่ครั้งนี้มี 3 กองในกรมอู่ทหารเรือรับหน้าที่ในการออกแบบคือ กองออกแบบฝ่ายตัวเรือ คือปรับปรุงเรือและต่อโครงสร้างเรือ กองออกแบบกลจักร และกองออกแบบไฟฟ้า เรือที่ทำการต่อนี้ได้พัฒนาแบบมาจากแบบเรือ ต.99 โดยทำการขยายแบบไปทุกมิติประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ และนำแบบไปทดลองแบบจำลองเรือที่สถาบัน ฮัมบวร์ก ชิพ โมเดล เบซิน ประเทศเยอรมนี ว่าจากความเร็วที่เราต้องการคือ 27 น็อต ต้องใช้เครื่องขนาดกี่แรงม้า จากนั้นทางสถาบันจะนำไปทดลองหาค่าให้ว่าเรือต้องใช้ขนาดเครื่องยนต์เท่าใด เราก็จะนำมาปรับแต่งเรือให้ทนต่อความสูงของคลื่นที่ความสูงประมาณ 0.5-1 เมตร สำหรับ การจัดสร้างเรือ ต.992 ต.993 นั้น กองทัพเรือได้เปิดให้บริษัทอู่เรือเอกชนที่ผ่านมาตรฐานรับรองระบบควบคุมคุณภาพไอเอสโอ 9001:2000 และผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือประกวดราคาแข่งขัน และได้ผู้ชนะคือบริษัท มาร์ซัน จำกัด รับหน้าที่ต่อเรือต่อไป

ภารกิจของหน่วย

ลาดตระเวนชายฝั่ง ป้องกันการแทรกซึม คุ้มครองเรือประมง ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ตลอดจนถวายการรักษาความปลอดภัยแด่พระบรมวงศ์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 992
  • วางกระดูกงู 22 มี.ค. 2549
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 6 ก.ย. 2550
  • ขึ้นระวางประจำการ 27 พ.ย.2550
  • ผู้สร้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 38.70 เมตร
  • ความกว้าง 6.49 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.80 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 29 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 185 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 1,500 ไมล์
  • ความคงทนทะเล ได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 3
  • ปฏิบัติการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
  • กำลังพลประจำเรือ 29 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Sperry Marine BridgeMaster E
  • เรดาร์เดินเรือ Furuno
  • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales Mirador
 • ระบบอาวุธ
  • ระบบเครื่องควบคุมการยิง (Fire Control System) 1 ระบบ – MIRADOR (Thales Nederland BV)
  • ปืนใหญ่ กล MSI-DSL/ATK DS30MR Mk 44 ขนาด 30 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
  • ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด .50 แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ระบบสื่อสาร
  • Hagenuk Marinekommunikation
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น 16 V 4000 M90 ขนาด 2,720 kW จำนวน 2 เครื่อง
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล MTU กำลังไฟฟ้า 140 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง
  • เกียร์ทด ตราอักษร ZF รุ่น ZF 7550 จำนวน 2 ชุด
  • เพลาใบจักรและใบจักร ตราอักษร Wartsila จำนวน 2 ชุด
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.thaipr.net/
 • http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=skyman
 • http://oldwebsite.ohm.go.th/
 • https://sites.google.com/site/vichayasan1812