⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองทัพเรือ ได้รับอนุมัติให้มีการจัดสร้าง เรือน้ำมัน ขนาดระวางบรรทุกน้ำมัน 1,200 กิโลลิตร จำนวน 1 ลำ สร้างโดยบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด เรือน้ำมันลำนี้ มีภารกิจในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเรือกองทัพเรือที่ปฏิบัติการในทะเลขนาดตั้งแต่เรือฟริเกตลงมา สนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและการส่งกลับทางสายแพทย์ สนับสนุนการลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลในการช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายฝั่งทะเล สนับสนุนเรือหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยราชการ โครงการตามพระราชดำริ ประชาชนตามเกาะและแนวชายฝั่งทะเล และสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ โดยเรือน้ำมันลำนี้ จะเข้าประจำการในกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 836
  • วางกระดูกงู 25 พ.ค. 2555
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 27 ก.พ. 2557
  • ขึ้นระวางประจำการ 27 มิ.ย. 2557
  • ผู้สร้าง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 63.50 เมตร
  • ความกว้าง 12.00 เมตร
  • กินน้ำลึก 3.92 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 10 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 12 นอต
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 4,000 ไมล์ ที่ 10 นอต
  • ความคงทนทะเล ได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 5
  • ปฏิบัติงานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 12 วัน
  • กำลังพลประจำเรือ 42 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ 2 ชุด
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Denel Land Systems GI-2 ขนาด 20 มม./93 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
  • ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Wartzila กำลัง 1,073 แรงม้า 2 เครื่อง
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล MAN กำลังไฟฟ้า 265 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา
 • ระบบอื่นๆ
  • ระวางบรรทุกเชื้อเพลิงดีเซลเรือ (DFM) 1,200 กิโลลิตร
  • มีขีดความสามารถในการส่งน้ำมันในขณะเรือเดินในทะเลทางท้ายเรือ ตามมาตรฐานของ NATO
  • สามารถส่งน้ำมันในขณะเรือจอดได้พร้อมกัน 2 จุด คือ ทางกราบซ้ายและทางกราบขวา
  • สามารถรับ – ส่งเฮลิคอปเตอร์ขนาดน้ำหนัก 6 ตัน (Agusta Westland Super Lynx 300) ได้จำนวน 1 เครื่อง
  • สามารถรับการเข้าเทียบของเรือขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน จำนวน 2 ลำ ในขณะเรือจอดทอดสมอ

แหล่งอ้างอิง

 • http://chaoprayanews.com
 • https://www.thairath.co.th
 • http://www.thaiarmedforce.com
 • http://www.bangkokdock.co.th