⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2551 – 2560 ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการชายฝั่ง เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ โดยดำเนินโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 20 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดที่จะปลดระวาง ประกอบด้วย

 • โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.232 จำนวน 6 ลำ (ต.232 – ต.237)
 • โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ (ต.261 – ต.264)
 • โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.265 จำนวน 5 ลำ (ต.265 – ต.269)
 • โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.270 จำนวน 5 ลำ (ต.270 – ต.274)

กองทัพเรือ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ โดยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.265 – ต.269 จะเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 269
  • วางกระดูกงู 25 เม.ย. 2559
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 15 ก.พ. 2561
  • ขึ้นระวางประจำการ 9 พ.ค. 2561
  • ผู้สร้าง บริษัทมาร์ซัน จำกัด ประเทศไทย
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 21.40 เมตร
  • ความกว้าง 5.56 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.05 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 15 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 30 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 45 ตัน
  • ความคงทนทะเล ได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 2
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 350 ไมล์ ที่ 15 นอต
  • ปฏิบัติการต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 24 ชม.
  • กำลังพลประจำเรือ 9 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Anritsu
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนกลขนาด 20 มม. จำนวน 1 กระบอก
  • ปืนกลขนาด .50 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก
  • เครื่องยิงลูกระเบิด 81 มม. จำนวน 1 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ตราอักษร MAN รุ่น D2862 LE463 กำลังเครื่องยนต์ 1,029 kW ที่ 2,100 RPM จำนวน 2 เครื่อง
  • เครื่องไฟฟ้าขนาด 32 kWe, 220 V AC. 1 Phase 50 Hz. จำนวน 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักรแบบ fixed pitch 2 เพลา
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • http://aagth1.blogspot.com
 • https://www.facebook.com/LLP.Exclusive/
 • https://www.thairath.co.th/