⇑ กำลังทางเรือ

คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 721
  • วางกระดูกงู 22 ก.ค. 2528
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 9 ต.ค. 2530
  • ขึ้นระวางประจำการ 9 ต.ค. 2530
  • ผู้สร้าง อู่ Italthai Marine
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 103 เมตร
  • ความกว้าง 15.70 เมตร
  • กินน้ำลึก 4.30 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 16 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 3,540 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 7,000 ไมล์ ที่ 12 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 122 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Koden 2 ชุด
  • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง BAE Sea Archer Mk 1A mod 2
 • ระบบสื่อสาร
  • ระบบวิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT-M
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Breda/Bofors Type 564 ขนาด 40 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
  • ปืนใหญ่กล Rheinmetall Mk.20 DM6 ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
  • ปืนกล .50 นิ้ว 2 แท่น
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 20V 1163 TB62 จำนวน 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา ใบจักรแบบปรับมุมได้
 • ระบบอื่นๆ
  • เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) 4 ลำ
  • บรรทุกกำลังพลและ สิ่งอำนวยความสะดวก รองรับนาวิกโยธินพร้อมรบได้ 339 นาย
  • การบรรทุกยานพาหนะ/ยุทโธปกรณ์ ได้ 850 ตัน
  • ดาดฟ้าบิน 2 จุด สามารถรับส่งเฮลิคอปเตอร์ Bell-212 ได้จุดละ 1 เครื่อง
 • เรือในชุดเดียวกันแหล่งอ้างอิง

http://thaiarmedforce.com