⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองทัพเรือได้ดำเนินโครงการจัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ จำนวน 3 ลำ พร้อมระบบสื่อสาร อาวุธ ระบบอื่น ๆ รวมทั้งการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมในทะเล รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการชดเชยเรือเก่าที่ปลดระวาง และเพิ่มจำนวนในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่งในการสนองภารกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ออกแบบและต่อเรือ ซึ่งเรือทั้ง 3 ลำ ตั้งชื่อว่า “เรือ ต.111”, “เรือ ต.112” และ “เรือ ต.113”

เรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ซึ่งใช้แบบจากเรือ Crew Boat ซึ่งใช้กันในภารกิจของเอกชน นอกจากจะมีขีดความสามารถทั่วไปแล้ว ยังมีขีดความสามารถในการสนับสนุนการขนส่งทางธุรการชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อมเรือยางท้องไฟเบอร์กลาสความเร็วสูง (RIB) อย่างน้อย 1 ชุด ปฏิบัติการพิเศษ, ลำเลียงอุปกรณ์สนับสนุนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง ตามพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่าง ๆ ลำเลียงอุปกรณ์ปรับความดันบรรยากาศของกองทัพเรือ สนับสนุนการปฏิบัติการด้านการแพทย์ให้กับกองเรือในทะเล สิ่งที่พิเศษสำหรับเรือสนับสนุนปฏิบัติการทางเรือคือ พื้นที่ดาดฟ้าเรือขนาด 93 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่โล่งมากถึง 63 ตารางเมตร สามารถบรรทุกน้ำหนักบนดาดฟ้าเรือได้ 50 ตัน หรือติดตั้งระบบขีปนาวุธนำวิถี หรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ 2 ตู้

ภารกิจของหน่วย

เพื่อใช้ในการลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมในทะเล คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย และการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการ ทางเรือสาขาต่าง ๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่ง


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 111
  • วางกระดูกงู 22 มิ.ย.2555
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 13 มี.ค.2557
  • ขึ้นระวางประจำการ 28 มี.ค.2557
  • ผู้สร้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 36 เมตร
  • ความกว้าง 7.60 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.70 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 27 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 150 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 1,200 ไมล์
  • ความคงทนทะเล ได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 5
  • ปฏิบัติการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 10 วัน
  • กำลังพลประจำเรือ 28 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Furuno 2 ชุด
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Denel Land Systems GI-2 ขนาด 20 มม./93 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
  • ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด .50 แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Cummins K50-M กำลัง 1,600 แรงม้า 3 เครื่อง
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล กำลังไฟฟ้า 112 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 3 เพลา ใบจักรแบบมุมตายตัว
 • เรือในชุดเดียวกัน
วันรับมอบเรือ

แหล่งอ้างอิง

 • http://thainews.prd.go.th/
 • https://th.wikipedia.org
 • https://sites.google.com/site/vichayasan1812