⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองทัพเรือได้รับอนุมัติงบประมาณพัฒนากำลังรบทางเรือให้มีสมรรถนะสูงขึ้นตามแผนป้องกันประเทศ โดยการจัดหาเรือรบประเภทพิฆาตคุ้มกัน หรือเรือฟริเกต ซึ่งเหมาะสมกับภารกิจของกองทัพเรือ กองทัพเรือได้ลงนามสัญญาสร้างเรือกับบริษัท ยาร์โรว์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2512 โดยมี พล.ร.อ.จรูญ เฉลิมเตียรณ ผบ.ทร.ในขณะนั้น เป็นผู้ลงนามฝ่าย ทร.ไทย

การตั้งชื่อเรือ

แต่เดิมกองทัพเรือตั้งใจจะใช้ชื่อว่า ร.ล.เจ้าพระยาแต่ในระหว่างที่เรือยังสร้างไม่เสร็จ ได้มีพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2515 กองทัพเรือจึงได้เปลี่ยนชื่อเรือเป็นเรือหลวงมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการถวายเทิดพระเกียรติ นับได้ว่าเป็นเรือลำที่ สอง ที่ได้รับชื่อนี้ การสร้างเรือได้กระทำตามเทคนิคสมัยใหม่ ไม่มีการวางกระดูกงู โดยในวันที่ 18 พ.ย.2514 ได้ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำ มี คุณหญิง ดุษฎีศุภมงคล ภริยาเอกอัคราชฑูตไทยประจำสหราชอาณาจักรเป็นผู้กระทำพิธี ร.ล.มกุฎราชกุมารได้ขึ้นระวางประจำการในวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.2516 โดยมี พล.ร.อ.จิตต์ สังขดุลย์ เสนาธิการทหารเรือในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามรับมอบ


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 433
  • ไม่มีการวางกระดูกงู
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 18 พ.ย.2514
  • ขึ้นระวางประจำการ 7 พ.ค. 2516
  • ผู้สร้าง บริษัท Yarrow Shipbuilers Limited สหราชอาณ่าจักร
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 97.56 เมตร
  • ความกว้าง 10.97 เมตร
  • กินน้ำลึก หัว 4.50 เมตร ท้าย 2.8 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 18 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 25 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ 1,948 ตัน
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 2,072 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 5,940 ไมล์
  • กำลังพลประจำเรือ 150 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Thales ZW06
  • เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ Thales DA05
  • เรดาร์ควบคุมการยิง Thales WM22 mod.61
  • ศูนย์เล็งกำหนดเป้าหมาย Thales TDS
  • เรดาร์เดินเรือ Koden และ Furuno
  • โซนาร์ Atlas Elektronik DSQS-21C
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนหลัก 4.5 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก
  • ปืนกล 40/70 มม.แท่นคู่ จำนวน 2 กระบอก
  • ปืนกล .50 นิ้ว จำนวน 4 กระบอก
  • แท่นยิงจรวดส่องสว่าง จำนวน 2 แท่น
  • แท่นยิง CHAFF MK 135 จำนวน 2 แท่น
  • ท่อยิงตอร์ปิโด PMW-49A จำนวน 2 แท่น
  • อาวุธปราบเรือดำน้ำ MORTAR จำนวน 1 แท่น
  • รางปล่อยระเบิดลึก จำนวน 1 ราง
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ระบบ CODAG
  • เครื่องยนต์ดีเซล Man Diesel 12PC2V 1 เครื่อง
  • เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ Twin Spool Axial Flow 1 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา
 • ระบบสนับสนุนอื่นๆ
  • ระบบรวมการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Elettronica Newton
  • ระบบตรวจจับสัญญาณเรดาร์ Elettronica ELT-211
  • ระบบรบกวนสัญญาณเรดาร์ แบบ noise jammer Elettronica ELT-318
  • ระบบอำนวยการรบ Thales SEWACO (FORESEE-TH)
  • ระบบควบคุมการยิงเป้าลวง Sippican Mk.33 RBOC
  • ระบบถามสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย แบบ Mk.X (ติดตั้งคู่กับเรดาร์ DA05) BAE AN/TPX-54
  • ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Thales Link-Y

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.frigate1.com/
 • http://chaoprayanews.com