⇑ กำลังทางเรือ

คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 5 และ หมายเลข 833
  • ขึ้นระวางประจำการ 3 ก.พ. 2484
  • ผู้สร้าง บริษัท กรมอู่ทหารเรือ
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 31.6 เมตร
  • ความกว้าง 5.90 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.20 เมตร
  • ระวางขับน้ำ ปกติ 150 ตัน เต็มที่ 180 ตัน
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 8 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 10 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 28 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Koden
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MAN Diesel 1 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 1 เพลาแหล่งอ้างอิง

http://www.thaiarmedforce.com