⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

ในช่วงที่กองทัพเรือมีนโยบายที่จะพัฒนากองทัพให้เป็น Blue Water Navy ได้มีการจัดหาเรือขนาดใหญ่เข้าประจำการหลายลำ เช่น เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นต้น ซึ่งทำให้กองทัพเรือจำเป็นจะต้องมีเรือพี่เลี้ยงเพื่อคอยส่งกำลังบำรุงเรือเหล่านั้น ดังนั้นกองทัพเรือจึงได้จัดหาเรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่เข้าประจำการ โดยดำเนินการสั่งต่อเรือหลวงสิมิลันจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 871
  • วางกระดูกงู 8 มิ.ย. 2538
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 9 พ.ย. 2538
  • ขึ้นระวางประจำการ 12 ส.ค. 2539
  • ผู้สร้าง อู่ Hudong-Zhonghua เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ตัวเรือและส่วนประกอบของเรือสร้างด้วยเหล็ก
  • ความยาวตลอดลำ 171.45 เมตร
  • ความกว้าง 24.60 เมตร
  • กินน้ำลึก 9 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 19 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 22,000 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 10,000 ไมล์ ที่ 15 นอต
  • ความคงทนทะเล ได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 6
  • ปฏิบัติการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 30 วัน
  • กำลังพลประจำเรือ 175 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Sperry Marine Rasca 2 ชุด
 • ระบบสื่อสาร
  • ระบบวิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียม M-VSAT
  • ระบบวิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT-M
  • ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Avia Satcom Link RTN
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-CO1 ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 4 แท่น
  • ปืนกล .50 นิ้ว 4 แท่น
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล SEMT-Pielstick 16PC2 6V400 2 เครื่อง
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Wuxi-Siemens 1FC564-6TA 4 เครื่อง
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน Siemens 1FC5-4TA 1 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา ใบจักร Kamewa แบบปรับมุมได้
 • ระบบอื่นๆ
  • ระวางบรรทุก 12,000 ตัน
  • ระบบส่งกำลังเพิ่มเติมในทะเล (replenishment-at-sea) บริเวณกราบขวา 1 ระบบ
  • ระบบเติมเชื้อเพลิงในทะเล (fuelling-at-sea) บริเวณกราบซ้าย 1 ระบบ
  • ระบบเติมเชื้อเพลิงในทะเลทางท้ายเรือ Bosch Rexroth astern fueling-at-sea
  • ดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ สำหรับ ฮ. S-70B หรือ MH-60S 1 เครื่อง
  • เรือยางทางยุทธวิธีพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย (RHIB) 6 ลำ

แหล่งอ้างอิง

 • http://thaiarmedforce.com
 • https://mrvop.wordpress.com