⇑ กำลังทางเรือ

คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 441
  • วางกระดูกงู 6 ก.พ. 2527
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 11 พ.ค. 2528
  • ขึ้นระวางประจำการ 26 ก.ย. 2529
  • ผู้สร้าง Tacoma Boat Building Co, สหรัฐอเมริกา
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 76.8 เมตร
  • ความกว้าง 9.6 เมตร
  • กินน้ำลึก 4.5 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 18 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 24 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ 840 ตัน
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 960 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 3,568 ไมล์
  • กำลังพลประจำเรือ 87 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Decca 1226
  • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ/อากาศ ZW-06
  • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ/อากาศ DA-05
  • โซนาร์ติดใต้ตัวเรือ STN Atlas DSQS-21C
  • เรดาร์ควบคุมการยิง WM-25
  • LIROD-8 optical
 • ระบบอาวุธ
  • ปืน 76/62 มม. จำนวน 1 กระบอก
  • ปืน 40L70 มม. แท่นคู่ 1 กระบอก
  • ปืน 20 มม. 2 กระบอก
  • ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ ฮาร์พูน 2 แท่น (8 ท่อยิง)
  • ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-อากาศ แบบ อัลบราทรอส 1 แท่น (8 ท่อยิง)
  • ท่อตอร์ปิโด 2 แท่น(6 ท่อยิง)
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 20V1163 TB83 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา
 • เรือในชุดเดียวกันแหล่งอ้างอิง

 • http://www.navy.mi.th/frigate1/
 • https://www.wikipedia.org