⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

เรือหลวงพฤหัสบดี (H.T.M.S.PHARUEHATSABODI) เป็นเรือที่กองทัพเรือจัดสร้างขึ้นตามโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์สำหรับงานอุทกศาสตร์ และงานต่อต้านทุ่นระเบิด/ฝึก ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนเรือสำรวจขนาดเล็กที่ปลดระวางประจำการและเรือเก่าที่มีอายุใช้ราชการมานาน โดยจะใช้เป็นเรือสำรวจแผนที่ทะเลและสำรวจสมุทรศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตลอดจนใช้เป็นเรือสนับสนุนงานต่อต้านทุ่นระเบิด เพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติการทางเรือสาขาสงครามทุ่นระเบิดให้มีประสิทธิภาพ เรือหลวงพฤหัสบดี ต่อขึ้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์เอนจิเนียริ่ง ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้ากับบริษัท Shelde Naval Ship Building ในเครือ Damen Shipyard Group ของเนเธอร์แลนด์ ก่อสร้างโดยใช้แบบของ Damen Shipyard ด้วยงบประมาณ 900 ล้านบาท ใช้เวลาสร้าง 940 วัน

ภารกิจของหน่วย

มีภารกิจและหน้าที่ในภาวะปกติเพื่อใช้ในการสำรวจแผนที่ทะเลและสำรวจสมุทรศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการทางเรือ รวมทั้งใช้ในการสนับสนุนการฝึกตามประเภทเรือให้แก่นักเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ สำหรับในสภาวะสงคราม ใช้ในการภารกิจสนับสนุน การต่อต้านทุ่นระเบิด เพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติการทางเรือสาขาสงครามทุ่นระเบิดให้มีประสิทธิภาพ และยังสามารถใช้ในการสนับสนุนการกู้ภัยทางทะเล สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สนับสนุนการขจัดคราบน้ำมันในทะเล และสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือ


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 813
  • สัญญาณสากล HSNI
  • วางกระดูกงู 25 ส.ค. 2549
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 14 ก.พ. 2551
  • ขึ้นระวางประจำการ 21 ก.ค. 2551
  • ผู้สร้าง บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 66.33 เมตร
  • ความกว้าง 13.20 เมตร
  • กินน้ำลึก 3.10 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 12 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 1,636 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 3,000 ไมล์ ที่ 10 นอต
  • ความคงทนทะเล ได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 5
  • ตัวเรือสร้างด้วย เหล็ก
  • ปฏิบัติการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 15 วัน
  • กำลังพลประจำเรือ 73 นาย
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Rheinmetall ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
  • ปืนกล .50 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อนด้วย azimuth trusters ไม่มีหางเสือ
 • ระบบสนับสนุนอื่นๆ
  • ระบบ Hydrographic Data System 1 ชุด
  • ระบบหยั่งน้ำหลายลำคลื่น 1 ชุด
  • ระบบหยั่งน้ำลำคลื่นเดียว 1 ชุด
  • ระบบสำรวจ Side Scan Sonar System 1 เครื่อง
  • ระบบสำรวจ Ultra Short Base Line (USBL) System 1 เครื่อง
  • ระบบสำรวจ Motion and Reference System 1 เครื่อง
  • ระบบสำรวจ CTD units 2 เครื่อง

แหล่งอ้างอิง

 • กองวิจัยและพัฒนา ยก.ทร.
 • กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ
 • https://th.wikipedia.org/