⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

เรือหลวงกระบุรี เป็นเรือรบประเภทเรือฟริเกต ติดอาวุธปล่อยนำวิถี ชุดเดียวกับ เรือหลวงเจ้าพระยา ซึ่งกองทัพเรือได้สั่งต่อจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นเรือฟริเกตลำแรกของกองทัพเรือที่สามารถนำ เฮลิคอปเตอร์ ไปกับเรือได้ ภายในเรือติดตั้งระบบอาวุธที่ทันสมัยตลอดจนยุทโธปกรณ์และสิ่งอำนวย ความสะดวกมากมายอีกทั้งเสริมด้วยการปฏิบัติการร่วมของอากาศยาน ซึ่งสามารถนำไปกับเรือได้ อันจะเป็นการ เพิ่มพูนความสามารถในการรบทั้ง 3 มิติให้มากยิ่งขึ้น จึงนับได้ว่าเรือลำนี้เป็นกำลังรบอันสำคัญของ กองทัพเรือที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติทางทะเลและสกัดกั้นผู้บุกรุกทางทะเล

การตั้งชื่อเรือ

” กระบุรี” เป็นชื่อของแม่น้ำกระบุรี หรือแม่น้ำปากจั่นซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่ามีความยาว 139 กม. ไหลลงทะเลอันดามันบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ซึ่งแม่น้ำสายนี้ ก่อให้ประวัติศาสตร์ทั้งในอดีตจวบจนปัจจุบันและทางกองทัพเรือจึงได้ขอพระราชทาน ชื่อแม่น้ำกระบุรีมาเป็นชื่อของ”เรือหลวงกระบุรี” ดังกล่าว


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 457
  • นามเรียกขานสากล HSMC
  • ขึ้นระวางประจำการ 16 ม.ค. 2535
  • ผู้สร้าง บริษัท HUDONG SHIPYARD สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 102.87 เมตร
  • ความกว้าง 11.36 เมตร
  • กินน้ำลึก3.38 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 18 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 30 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ 1,840 ตัน
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 1,961 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 3,550 ไมล์
  • กำลังพล 206 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ/อากาศ SR-60A (Type 360)
  • เรดาร์ควบคุมการยิง TR-47C (Type 347) 2 ชุด
  • เรดาร์ควบคุมการยิง Type 352 Square Tie
  • เรดาร์เดินเรือ Sperry Marine BridgeMaster E และ Furuno
  • ระบบตรวจจับสัญญาณเรดาร์ ITT Excelis AN/SLD-4(V) (ES-3601)
  • โซนาร์หัวเรือ SJD-5
  • ระบบรบกวนสัญญาณเรดาร์ แบบ noise jammer Type 981-2
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่เรือ NG12-1 (PJ-33A) ขนาด 100 มม. แท่นคู่ 1 แท่น
  • แท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-พื้น C-802A 4 แท่น แท่นละ 2 ท่อยิง
  • ปืนใหญ่กล NG15-2 (Type 76A) ขนาด 37 มม. แท่นคู่ 4 แท่น
  • ปืนกล .50 นิ้ว 2 แท่น
  • จรวดปราบเรือดำน้ำ RBU-1200 จำนวน 2 แท่น
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • CODAD เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 30 V 1163 TB 83 จำนวน 4 เครื่อง
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล MTU 6V 396 TB53 จำนวน 4 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา ใบจักร Wartsila Lips Defence แบบปรับมุมได้
 • ระบบสนับสนุนอื่นๆ
  • ระบบอำนวยการรบ Poseidon-3
  • ระบบพิสูจน์ฝ่าย แบบ Mk X (SIF) (ติดตั้งคู่กับเรดาร์ SR-60A) Type 60
  • ระบบวิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT-M
  • ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Avia Satcom Link RTN
  • แท่นยิงเป้าลวง 2 แท่น แท่นละ 26 ท่อยิง
  • ระบบลบล้างสนามแม่เหล็กตัวเรือ XC-4D
  • ลานจอด ฮ. สำหรับ Super Lynx 300 1 เครื่อง
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • hhttp://www.rtna.ac.th
 • http://thaidefense-news.blogspot.com