⇑ กำลังทางเรือ

คุณลักษณะของเรือ

  • ทั่วไป
    • หมายเลข 842
    • ขึ้นระวางประจำการ 16 ก.ย. 2517
    • ผู้สร้าง บริษัท กรมอู่ทหารเรือ
  • คุณลักษณะทั่วไป
    • ความยาวตลอดลำ 38.80 เมตร
    • ความกว้าง 7.20 เมตร
    • กินน้ำลึก 1.40 เมตร
    • ระวางขับน้ำ ปกติ 125 ตัน เต็มที่ 368 ตัน
    • ความเร็วมัธยัสถ์ 6 นอต
    • ความเร็วสูงสุด 9 นอต
    • กำลังพลประจำเรือ 36 นาย
  • ระบบตรวจการณ์
    • เรดาร์เดินเรือ Koden
  • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
    • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Gray Marine 8-268A 1 เครื่อง
    • เพลาใบจักร 1 เพลาแหล่งอ้างอิง

http://www.thaiarmedforce.com