⇑ กำลังทางเรือ

คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 842
  • ขึ้นระวางประจำการ 16 ก.ย. 2517
  • ผู้สร้าง บริษัท กรมอู่ทหารเรือ
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 38.80 เมตร
  • ความกว้าง 7.20 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.40 เมตร
  • ระวางขับน้ำ ปกติ 125 ตัน เต็มที่ 368 ตัน
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 6 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 9 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 36 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Koden
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Gray Marine 8-268A 1 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 1 เพลาแหล่งอ้างอิง

http://www.thaiarmedforce.com