⇑ กำลังทางเรือ

คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 834
  • ขึ้นระวางประจำการ 16 ต.ค. 2512
  • ผู้สร้าง บริษัท กรมอู่ทหารเรือ
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 37.4 เมตร
  • ความกว้าง 6.0 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.70 เมตร
  • ระวางขับน้ำ ปกติ 360 ตัน เต็มที่ 475 ตัน
  • ความเร็วสูงสุด 9 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 36 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Koden
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Gray Marine 8-268A 1 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 1 เพลา
 • เรือในชุดเดียวกันแหล่งอ้างอิง

http://www.thaiarmedforce.com