⇑ กำลังทางเรือ

คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 841
  • ขึ้นระวางประจำการ 18 เม.ย. 2509
  • ผู้สร้าง บริษัท กรมอู่ทหารเรือ
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 32.70 เมตร
  • ความกว้าง 6.0 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.80 เมตร
  • ระวางขับน้ำ ปกติ 180 ตัน เต็มที่ 360 ตัน
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 8 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 11 นอต
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 1,158 ไมล์
  • กำลังพลประจำเรือ 29 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Koden
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Gray Marine 1 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 1 เพลาแหล่งอ้างอิง

http://www.thaiarmedforce.com