⇑ กำลังทางเรือ

คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 543
  • ขึ้นระวางประจำการ 24 ก.ย. 2544
  • ผู้สร้าง กรมอู่ทหารเรือ
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 61.67 เมตร
  • ความกว้าง 8.90 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.64 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 15 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 25 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ546 ตัน
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 624 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 2,667 ไมล์
  • ปฏิบัติงานในทะเลต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 10 วัน
  • กำลังพลประจำเรือ 45 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Sperry Marine 2 ชุด
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่เรือ Mk 22 mod 0 ขนาด 76 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
  • ปืนใหญ่กล Bofors M3 ขนาด 40 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
  • ปืนกล .50 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อน
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MAN Diesel (Paxman) 12VP185 3 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 3 เพลา ใบจักรแบบปรับมุมได้ 1 ชุด และแบบมุมตายตัว 2 ชุด
 • เรือในชุดเดียวกันแหล่งอ้างอิง

 • http://www2.fleet.navy.mi.th/patrolsqdn/
 • https://sites.google.com/site/vichayasan1812/