⇑ กำลังทางเรือ

ภารกิจของหน่วย

ภารกิจหลัก ฝึกภาคทะเลนายทหารใหม่ และพลทหารใหม่ในส่วนของกรมอุทกศาสตร์ และปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ภารกิจรอง สนับสนุนการสำรวจสมุทรศาสตร์บริเวณชายฝั่ง และสนับสนุนการหยั่งน้ำสำรวจพื้นทะเลบริเวณชายฝั่ง เพื่อปรับปรุงแผนที่ทะเล


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 3
  • วางกระดูกงู 15 ก.ค. 2515
  • ขึ้นระวางประจำการ 30 พ.ย. 2515
  • ผู้สร้าง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 22.25 เมตร
  • ความกว้าง 5 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.80 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 10 นอต
  • ระวางขับน้ำ 86 ตัน
  • กำลังพลประจำเรือ 14 นาย
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนกล .30 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ Deutz แบบ BF 8M จำนวน 1 เครื่อง
  • เครื่องไฟฟ้า Deutz จำนวน 2 เครื่อง

แหล่งอ้างอิง

 • กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ