⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองทัพเรือได้รับอนุมัติให้จัดสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน 3 ลำ เพื่อเป็นการชดเชยเรือเก่าที่ได้ปลดระวาง และเพิ่มจำนวน ในการสนองภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยว่าจ้าง มาร์ซัน จำกัด ลงนามสัญญาจัดสร้างเรือทั้ง 3 ลำ ขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 54 มีห้วงระยะเวลาการต่อเรือ 26 เดือน

ภารกิจของหน่วย

ภารกิจหลัก การตรวจการ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเล ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัย แด่พระบรมวงศานุวงศ์


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 229
  • วางกระดูกงู 28 ก.ย.2554
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 8 มี.ค. 2556
  • ขึ้นระวางประจำการ 16 พ.ค. 2556
  • ผู้สร้าง บริษัท Marsun จำกัด ประเทศไทย
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 21.40 เมตร
  • ความกว้าง 5.60 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.10 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 30 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 43 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 350 ไมล์ ที่ 15 นอต
  • ความคงทนทะเล ระดับ sea state 2
  • กำลังพลประจำเรือ 9 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Furuno
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Denel Land Systems GI-2 ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
  • ปืนกล .50 นิ้ว แท่นเดี่ยว 1 แท่น
  • เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น (ติดตั้งคู่กับปืนกล M2HB)
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MAN จำนวน 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • กองเรือยามฝั่ง
 • https://www.dailynews.co.th/
 • http://www.thaiarmedforce.com
 • http://monsoonphotonews.blogspot.com