⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมา

เรือหลวงบางแก้ว เป็นเรือในชุดเรือ YMS-1 ซึ่งเป็นเรือสนับสนุนการกวาดทุ่นระเบิดของ ทร.สหรัฐ ฯ โดยเรือ YMS-1 สร้างขึ้นช่วง 4 มี.ค. 2484 ได้มีการออกแบบเพิ่มเติมเป็น class ย่อยอีก 2 class ได้แก่ YMS-136 และ YMS-446 เรือหลวงบางแก้วเดิมชื่อ YMS-334 ของ ทร.สหรัฐ ฯ ถูกโจมตีจากกองทัพญี่ปุ่นเมื่อ 2 พ.ค. 2488 ด้านเหนือของเกาะบอร์เนียว ต่อมา ทร.ไทย ได้รับเรือชุดนี้ในช่วงปี 2490 มาจำนวน 3 ลำ


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • ประเภท เรือกวาดทุ่นระเบิด
  • หมายเลข 3
  • วางกระดูกงู 9 มิ.ย. 2485
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 24 ต.ค. 2485
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.ไทย 26 มี.ค. 2490
  • ปลดระวาง ปี 2507
  • ผู้สร้าง อู่ Seattle Ship Building and Dry Dock Co., Seattle, WA ประเทศ สหรัฐ ฯ
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 41 เมตร
  • ความกว้าง 7.47 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.40 เมตร
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 270 ตัน
  • ความเร็วสูงสุด 15 นอต
  • กำลังพล 32 นาย
 • ระบบอาวุธ
  • ปืน QF 12 pdr 18 cvt จำนวน 1 กระบอก
  • ปืนกล 20 มม. 2 กระบอก
  • รางระเบิดลึก 2 ราง
 • ระบบขับเคลื่อน
  • เครื่องยนต์ดีเซล General Motors 8-268A จำนวน 2 เครื่อง กำลัง 880 แรงม้า
  • ใบจักรคู่
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • https://en.wikipedia.org
 • http://www.navsource.org
 • http://www.shipbucket.com