⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมา

เรือหลวงท่าดินแดงเป็นเรือในชุดเรือ YMS-1 ซึ่งเป็นเรือสนับสนุนการกวาดทุ่นระเบิดของ ทร.สหรัฐ ฯ โดยเรือ YMS-1 สร้างขึ้นช่วง 4 มี.ค. 2484 ได้มีการออกแบบเพิ่มเติมเป็น class ย่อยอีก 2 class ได้แก่ YMS-136 และ YMS-446 เรือหลวงท่าดินแดงเดิมชื่อ YMS-353 ของ ทร.สหรัฐ ฯ ต่อมา ทร.ไทย ได้รับเรือชุดนี้ในช่วงปี 2490 มาจำนวน 3 ลำ


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • ประเภท เรือกวาดทุ่นระเบิด
  • หมายเลข 4
  • วางกระดูกงู 15 ม.ค. 2486
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 20 พ.ค. 2486
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.ไทย ปี พ.ศ. 2490
  • ปลดระวาง ปี พ.ศ. 2507
  • ผู้สร้าง อู่ Gibbs Gas Engine Co., Jacksonville, FL ประเทศ สหรัฐ ฯ
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 41 เมตร
  • ความกว้าง 7.47 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.40 เมตร
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 270 ตัน
  • ความเร็วสูงสุด 15 นอต
  • กำลังพล 32 นาย
 • ระบบอาวุธ
  • ปืน QF 12 pdr 18 cvt จำนวน 1 กระบอก
  • ปืนกล 20 มม. 2 กระบอก
  • รางระเบิดลึก 2 ราง
 • ระบบขับเคลื่อน
  • เครื่องยนต์ดีเซล General Motors 8-268A จำนวน 2 เครื่อง กำลัง 880 แรงม้า
  • ใบจักรคู่
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • https://en.wikipedia.org
 • http://www.navsource.org
 • http://www.shipbucket.com