⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

เรือหลวงจุฬา เป็นเรือบรรทุกน้ำมัน ในชุด 2TM ของญี่ปุ่น สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือในชุดเดียวกันมีจำนวน 34 ลำ

การดำเนินการสร้าง

การออกแบบสร้าง มุ่งเน้นสร้างเรือให้ได้จำนวนมาก ตัวเรือมีเฟรมตามแนวขวางน้อยกว่าเรือปกติทั่วไป ทำให้บอบบางต่อการป้องกันความเสียหาย นอกจากนี้ยังไม่ได้ออกแบบ เป็นตัวเรือสองชั้นด้านใต้ ในภาพรวมการใช้งานมีความเร็วน้อยและเป็นเป้าหมายต่อการถูกโจมตีได้ง่าย


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 2
  • สร้างช่วง ปี พ.ศ. 2487-2488
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.ไทย ปี พ.ศ. 2489
  • ปลดประจำการ ปี พ.ศ. 2522
  • ผู้สร้าง บริษัท ฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 328 ฟุต
  • ความกว้าง 43.50 ฟุต
  • กินน้ำลึก 25 ฟุต
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 9.50 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 11.50 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ 2,395 ตัน
  • ระวางขับน้ำเต็มที่ 4,744 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการ 5,000 ไมล์ ที่ 9.5 นอต
 • ระบบสนับสนุน
  • บรรทุกน้ำมัน 3,500 ตัน
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรไอน้ำ
  • เพลาใบจักร 1 เพลา
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.combinedfleet.com
 • https://www.history.navy.mil/
 • https://stefsap.wordpress.com/2015/12/07/the-thai-navy/
 • http://global-mariner.com
 • http://pwencycl.kgbudge.com