⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

สำหรับเรือหลวงปราบ นั้นเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดเล็ก สามารถบรรทุกกำลังพลได้ 54 นาย เป็นเรือในชุด LCI-351 เดิมชื่อเรือ USS LCI(L)-670 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น LCI(M)-670 เป็นเรือที่กองทัพสหรัฐสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2487 ที่รัฐแมซซาชูเสท เคยเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในการยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-16 ก.ย. 2487 เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกาได้มอบเรือลำนี้แก่ไทยในปี พ.ศ. 2489 โดยได้รับชื่อใหม่ว่า “เรือหลวงปราบ” สังกัดกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ และได้ปลดระวางเมื่อปี พ.ศ.2449 ก่อนจะถูกนำมาวางใต้ท้องทะเล เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ท้องทะเล บริเวณเกาะง่ามน้อย จ.ชุมพร ในวันที่ 20 พ.ค. 2554


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 741
  • วางกระดูกงู 21 มี.ค. 2487
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 28 มี.ค. 2487
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.สหรัฐฯ 4 เม.ย. 2487
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.ไทย ไม่ระบุแน่ชัด
  • ปลดประจำการ ไม่ระบุแน่ชัด
  • ผู้สร้าง อู่ต่อเรือ George Lawley & Sons, Neponset, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 48.46 เมตร
  • ความกว้าง 7.08 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.40 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 12 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 15.5 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ 173 ตัน
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 381 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 6,087 ไมล์ ที่ 12 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 62 นาย
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนกล 20/70 มม. 5 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องยนต์ดีเซล 4 GM diesels, 4 per shaft, BHP 1,600 จำนวน 2 เครื่อง
  • ใบจักร 2 เพลา
การยกพลขึ้นบกที่ Formta ประเทศอิตาลี เมื่อ 31 ก.ค. 2487

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.navsource.org
 • http://www.saveoursea.net
 • https://km.dmcr.go.th