⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

เรือหลวงสัตกูด เป็นเรือลำเลียงพลขึ้นบกขนาดเล็ก ของ ทร.ไทย ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ในปี 2490 โดยจัดอยู่ในชั้น LCI-351 ชื่อเดิมคือเรือ LCI-739 โดยในช่วงแรกของการประจำการนั้น ใช้หมายเลข 2 อยู่หลายสิบปี จนในระหว่าง 2530-2540 จึงได้เปลี่ยนเป็นหมายเลข 742 และได้รับการดัดแปลงอาวุธอีกหลายครั้ง เรือหลวงสัตกูด เข้าปฎิบัติภารกิจสำคัญ 3 ครั้ง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ การรบหมู่เกาะปาเลา สมรภูมิเกาะอิโมจิว่า และสมรภูมิเกาะอิโกนาวา จากนั้นสหรัฐอเมริกาจึงได้ส่งมอบเรือลำนี้ให้กับประเทศไทยเมื่อปี 2490 โดยได้ชื่อว่าสัตกูด สังกัดอยู่ในกองทัพเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ เรือหลวงสัตกูดปลดระวางเมื่อปี 18 มิ.ย. 2554 จากนั้นได้นำไปเป็นปะการังเทียม ใกล้บริเวณไวท์ร็อค ณ บริเวณหาดทรายรี ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีระยะห่างจากปะการัง 300 เมตร

คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 742
  • วางกระดูกงู 30 ม.ค. 2487
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 27 ก.พ. 2487
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.สหรัฐฯ 6 มี.ค. 2487
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.ไทย ไม่ระบุแน่ชัด
  • ปลดประจำการ พ.ศ. 2550
  • ผู้สร้าง อู่ต่อเรือ Commercial Iron Works, Portland, OR ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 48.46 เมตร
  • ความกว้าง 7.08 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.40 เมตร
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 12 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 15.5 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ 173 ตัน
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 381 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 6,087 ไมล์ ที่ 12 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 62 นาย
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนกล 20/70 มม. 5 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องยนต์ดีเซล 4 GM diesels, 4 per shaft, BHP 1,600 จำนวน 2 เครื่อง
  • ใบจักร 2 เพลา
จอดที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า , 8 ม.ค. 2549

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.navsource.org
 • http://www.saveoursea.net