⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

เรือหลวงอ่างทอง (HTMS Angthong 711) เดิมคือ USS LST-924 เป็นเรือในชั้น LST-542 ของ ทร.สหรัฐฯ เคยทำหน้าที่สนับสนุนการรบที่สำคัญหลายครั้งในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 เช่น การรบที่อ่าวเลเต้ อ่าว Lingayen การยกพลที่ Visayan ปฏิบัติการที่เกาะ Tarakan ต่อมาได้ขายต่อไทย ทร.ไทย เมื่อ 5 พ.ค. 2490 ทางกองทัพเรือได้เปลี่ยนชื่อเรือเป็น “อ่างทอง(LST-1)” ในช่วงปี พ.ศ. 2521 ได้ยกเลิกการใช้งานชั่วคราว แต่ต่อมาภายหลังได้นำกลับมาใช้งานอีก ช่วงปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนหมายเลขเป็น LST-711 และได้ใช้งานเรื่อยมาถึงปี พ.ศ. 2549


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 711
  • วางกระดูกงู 8 พ.ค. 2487
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 17 มิ.ย. 2487
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.สหรัฐ ฯ 10 ก.ค. 2487
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.ไทย 5 พ.ค. 2490
  • ปลดประจำการ พ.ศ. 2549
  • ผู้สร้าง บริษัท Bethlehem-Hingham Shipyard, Hingham, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 100 เมตร
  • ความกว้าง 15 เมตร
  • กินน้ำลึกหัว 2.49 เมตร ท้าย 4.29 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 11.6 นอต
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 9 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ 1,625 ตัน
  • ระวางขับน้ำเต็มที่ 4,080 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 24,000 ไมล์ ที่ 9 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 117 นาย
 • ระบบอาวุธ
  • ปืน 40 มม. โบฟอร์ท แท่นคู่ จำนวน 2 กระบอก
  • ปืน 40 มม. โบฟอร์ท แท่นเดี่ยว จำนวน 4 กระบอก
  • ปืนกล 20 มม. เออริคอน จำนวน 12 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องยนต์ดีเซล General Motors 12-567 จำนวน 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา
การยกพลขึ้นบกที่เกาะ Tarakan บอร์เนียว เมื่อ 1 พ.ค. 2488

แหล่งอ้างอิง

 • https://en.wikipedia.org
 • http://www.navsource.org