⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

เรือหลวงพงัน (HTMS Phangan) เป็นเรือประเภทยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ USS Stark County (LST-1134) เป็นเรือในชั้น LST-542 ของ ทร.สหรัฐฯ ซึ่งกองทัพเรือได้จัดหาตามโครงการ ช่วยเหลือทางทหารจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยขึ้นระวางประจำการ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2509 และปลดระวางประจำการเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2551 มีอายุการใช้งานในกองทัพเรือประมาณ 40 ปี เรือหลวงพงัน ได้รับพระราชทานชื่อ โดยตั้งชื่อจากเกาะพงัน ช่วงเป็นเรือใน ทร.สหรัฐฯ เคยปฏิบัติภารกิจในสงครามโลกที่ 2 พื้นที่ตะวันออกไกล เรือหลวงพงันได้เคยร่วมปฏิบัติภารกิจในสงครามเวียดนาม โดยไปร่วมปฏิบัติการลำเลียง และเฝ้าตรวจบริเวณชายฝั่ง เพื่อป้องกันการแทรกซึมทางทะเล ปัจจุบันกองทัพเรือได้อนุมัติสนับสนุนเรือหลวงพงัน พร้อมพัสดุอุปกรณ์ประจำเรือ ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2553 เพื่อนำไปจัดสร้างเป็น “พิพิธภัณฑ์เรือหลวงพงัน” ณ บริเวณท่าเทียบเรือท้องศาลา ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 713
  • วางกระดูกงู 18 ธ.ค. 2487
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 16 มี.ค. 2488
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.สหรัฐ ฯ 7 เม.ย. 2488
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.ไทย 3 ส.ค. 2515
  • ปลดประจำการ 14 ต.ค. 2551
  • ผู้สร้าง บริษัท Chicago Bridge & Iron Co., Seneca, IL. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 100 เมตร
  • ความกว้าง 15 เมตร
  • กินน้ำลึกหัว 2.49 เมตร ท้าย 4.29 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 12 นอต
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 9 นอต
  • ระวางขับน้ำปกติ 1,625 ตัน
  • ระวางขับน้ำเต็มที่ 4,080 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 24,000 ไมล์ ที่ 9 นอต
  • กำลังพลประจำเรือ 111 นาย
 • ระบบอาวุธ
  • ปืน 40 มม. แท่นคู่ w/Mk. 51 directors จำนวน 2 กระบอก
  • ปืน 40 มม. แท่นเดี่ยว จำนวน 4 กระบอก
  • ปืนกล 20 มม. จำนวน 12 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องยนต์ดีเซล General Motors 12-567 จำนวน 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 2 เพลา
เตรียมทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่เกาะพงัน

แหล่งอ้างอิง

 • https://en.wikipedia.org
 • http://www.navsource.org