⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมา

เรือหลวงลิ่วลม เดิมชื่อ PC-1253 เป็นเรือในชั้น PC-461 ของ ทร.สหรัฐฯ ซึ่งกองทัพเรือไทยได้รับมอบมาตามโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามโครงการ เงินกู้สำหรับซื้อของเหลือใช้สงครามของ ทร.ไทย โดยในโครงการได้จัดหาเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชั้นนี้มาเป็น 3 ระยะ รวมจำนวน 8 ลำ ประกอบด้วย ระยะแรกได้แก่ เรือหลวงสารสินธุ เรือหลวงทยานชล และเรือหลวงคำรณสินธุ ระยะที่สองได้แก่ เรือหลวงพาลี และเรือหลวงสุครีพ ระยะที่สามได้แก่ เรือหลวงตองปลิว เรือหลวงลิ่วลม และเรือหลวงล่องลม


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • ประเภท เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ
  • หมายเลข 7
  • วางกระดูกงู 11 มิ.ย. 2485
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 14 ต.ค. 2485
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.สหรัฐฯ 1 เม.ย. 2486
  • ขึ้นระวางประจำการ ทร.ไทย 16 ก.ย. 2495
  • ปลดระวาง 1 เม.ย. 2537
  • ผู้สร้าง บริษัท Brown Shipbuilding Co., Houston, TX ประเทศ สหรัฐ ฯ
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 52 เมตร
  • ความกว้าง 7 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.20 เมตร
  • ระวางขับน้ำปกติ 228 ตัน
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 335 ตัน
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 12 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 20.20 นอต
  • กำลังพล 65 นาย
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 3,000 ไมล์ ที่ความเร็วมัธยัสถ์
 • ระบบอาวุธ
  • ปืน 76/50 จำนวน 1 กระบอก
  • ปืน 40/60 มม. 1 กระบอก
  • ปืน 20 มม. 5 กระบอก
  • K Gun จำนวน 2 แท่น
  • แท่นยิง Mousetrap จำนวน 2 แท่น
  • รางปล่อยระเบิดลึก จำนวน 2 แท่น
  • แท่นยิงตอร์ปิโด MK-32 MOD 3 (ท่อเดี่ยว) จำนวน 2 ท่อยิง
  • ภายหลังปรับเป็นเรือตรวจการณ์ปืน อาวุธคงเหลือ ปืน 76/50 ปืน 40/60 ปืน GAM-BO ปืน 20 มม.
 • ระบบขับเคลื่อน
  • เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 2,880 แรงม้า Fairbanks Morse 38D8 1/8 diesel engines, Westinghouse reduction gear
  • ใบจักรคู่
สะพานเดินเรือ

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.thaifighterclub.org
 • http://www.navsource.org
 • https://uboat.net/
 • http://www.wings-aviation.ch