⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมา

เมื่อพระราชบัญญัติบำรุงกำลังทางเรือ พ.ศ.2478 ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาแล้ว กองทัพเรือต้องการต่อเรือตอร์ปิโดชั้นเรือหลวงตราดเพิ่มเติม 4 ลำ ในโครงการเฟส 2 ได้มีการเรียกประกวดราคาเรือและราคาอาวุธต่างๆแยกกันออกไป โดยเลือกใช้ปืนเรือจากสวีเดนและตอร์ปิโดจากเดนมาร์คทดแทนของเดิม ส่งผลให้ราคาต่อเรือหนึ่งลำไม่รวมอาวุธเหลือแค่เพียง 571,300 บาท ทำให้สามารถจัดหาเพิ่มเติมได้ถึง 7 ลำในวงเงิน 3.999 ล้านบาท และเมื่อติดตั้งอาวุธครบครันแล้วมีราคาต่อลำแค่เพียง 8 แสนบาทเท่านั้น พอรวมกับเรือเดิมอีก 2 ลำแล้ว จึงเท่ากับมีเรือชั้นเดียวกันถึง 9 ลำ กองทัพเรือสามารถจัดกำลังรบเป็นหมู่ละ 3 ลำได้ถึง 3 หมู่ เรือตอร์ปิโดชั้นเรือหลวงตราดเฟส 2 เข้าประจำการพร้อมกันทุกลำวันที่ 5 ตุลาคม 2481 เรือมีระวางขับน้ำลดลงมาประมาณ 10 ตันคือ 460 ตัน ความเร็วลดลงมาประมาณ 1.5 นอตคือ 30.5 นอต มีการปรับปรุงในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งสามารถบรรทุกน้ำมันได้มากขึ้นกว่าเดิม จึงมีระยะทำการไกลสุดเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า

เดิมเขียนเลข 23 และที่ข้างเรือเขียน รย. ภายหลังจึงลบเลข และตัวอักษร เมื่อครั้งกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส พุทธศักราช 2484 ต่อมาเปลี่ยนเป็นหมายเลข 6


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 23 และหมายเลข 6
  • ขึ้นระวางประจำการ 5 ต.ค. 2481
  • ปลดประจำการ พ.ศ. 2519
  • ผู้สร้าง อู่กันติเอริ ริอูนิติ เดลล์ดดริอาติโก มองฟัลโกเน เมืองตริเอสเต (Cantieri Riuniti dell’ Adriatico in Monfalcone) ประเทศอิตาลี
  • กำลังพล 112 นาย
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 68 เมตร
  • ความกว้าง 6.55 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.80 เมตร
  • ระวางขับน้ำปกติ 413 ตัน
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 460 ตัน
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 12 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 30 นอต
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 3,530 ไมล์ ที่ 12 นอต และ 867 ไมล์ ที่ 30 นอต
 • ระบบอาวุธ
  • ตอร์ปิโด 44 ซม. 4 ท่อยิง
  • ปืน 75/51 มม. 2 กระบอก
  • ปืนต่อสู้อากาศยาน Madsen 20 มม. 2 กระบอก
  • ปืน 40/60 มม. Bofors 1 กระบอก
  • ปืนกล Lewis 7.7 มม จำนวน 2 – 4 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อน
  • เครื่องจักรไอน้ำ แบบพาร์สัน (ไอเบา 2 ครั้ง) 2 เครื่อง
  • ใบจักรคู่

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.rtni.org
 • http://thaimilitary.blogspot.com
 • http://www.thaifighterclub.org
 • http://www.navypedia.org