⇑ พิพิธภัณฑ์ทางเรือ

ความเป็นมา

หลังเหตุการณ์กบฎบวรเดชในปี 2476 กองทัพเรือได้งบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลประมาณ 3 ล้านบาท นาวาเอกหลวงสินธุสงครามชัยเสนาธิการทหารเรือ ได้เสนอให้ต่อเรือตอร์ปิโดจำนวน 2 ลำ (เรือหลวงตราด และ เรือหลวงภูเก็ต) จากอู่กันดิเอริ ริอูนิดิ เดลลัดดริอาดิ โก ประเทศอิตาลี (Cantieri Riuniti dell’ Adriatico in Monfalcone Italy) ราคาต่อเรือพร้อมอาวุธลำละ 1 ล้าน 3 แสนบาท เรือหลวงตราดและเรือหลวงภูเก็ต ถือเป็นเรือตอร์ปิโดใหญ่เฟสแรกสุด เรือตอร์ปิโดชั้นเรือหลวงตราด ใช้เครื่องจักรกังหันไอน้ำแบบพาร์สันใช้ไอดงจำนวน 2 เครื่อง ความเร็วสุงสุดแ32 นอต เรือตอร์ปิโดชั้นเรือหลวงตราดเฟส 1 เข้าประจำการพร้อมกันวันที่ 19 พฤษภาคม 2480 ในเวลาต่อมาได้มีการจัดหาเพิ่มเติมอีกจำนวน 7 ลำ รวมเป็น 9 ลำ เรือตอร์ปิโดชั้นเรือหลวงตราดมีจุดเด่นที่ความเร็วสุง ติดปืนใหญ่และปืนต่อสู้อากาศยานเพียงพอ สำหรับป้องกันตัว โดยมีอาวุธสำคัญคือตอร์ปิโดขนาด 450 มม.จำนวน 6 นัด มีความเหมาะสมกับภารกิจ ลอบเข้าโจมตีกองเรือฝ่ายตรงข้าม

เดิมเขียนเลข 5 ที่หัวเรือ เพราะเป็นเลขต่อจากเรือตอร์ปิโด 4 ภายหลังเปลี่ยนการจัดเรือเข้าหน่วยยุทธวิธีใหม่ จึงเปลี่ยนเลข 5 เป็น เลข 11 และที่ข้างเรือเขียน ตด. ภายหลังจึงลบเลข และตัวอักษร เมื่อครั้งกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส พุทธศักราช 2484 ต่อมาเปลี่ยนเป็นหมายเลข 1


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 5 และ หมายเลข 11 และ หมายเลข 1
  • วางกระดูกงู 8 ก.พ. 2478
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 26 ต.ค. 2478
  • ขึ้นระวางประจำการ 19 พ.ค. 2480
  • ปลดประจำการ พ.ศ. 2518
  • ผู้สร้าง อู่กันติเอริ ริอูนิติ เดลล์ดดริอาติโก มองฟัลโกเน เมืองตริเอสเต (Cantieri Riuniti dell’ Adriatico in Monfalcone) ประเทศอิตาลี
  • กำลังพล 112 นาย
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 68.5 เมตร
  • ความกว้าง 6.55 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.10 เมตร
  • ระวางขับน้ำปกติ 435 ตัน
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 470 ตัน
  • ความเร็วมัธยัสถ์ 15 นอต
  • ความเร็วสูงสุด 32 นอต
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 1,700 ไมล์ ที่ 15 นอต
 • ระบบอาวุธ
  • ตอร์ปิโด 45 ซม. ของเดนมาร์ก 6 ท่อยิง
  • ปืน 76/40 Vickers Armstrong มม. 3 กระบอก
  • ปืนต่อสู้อากาศยาน Madsen 20 มม. 1 กระบอก
  • รางวางทุ่นระเบิด 2 ราง
  • ปืนกล Lewis 8 ซม. จำนวน 4 กระบอก
 • ระบบขับเคลื่อน
  • เครื่องจักร กังหันไอน้ำ แบบพาร์สัน (ไอเบา 2 ครั้ง) 2 เครื่อง กำลัง 8,800 แรงม้า
  • ใบจักรคู่
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • http:www.navy.mi.th
 • http://www.rtni.org
 • http://thaimilitary.blogspot.com
 • http://www.reurnthai.com