⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2518

พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ มีชื่อเล่นว่า “นุ้ย” เกิดเมื่อ 1 เม.ย. 2501 เป็นบุตรของพันตรีสุชาย และ ดร.สโรชา ประทุมสุวรรณ สมรสกับนางเกสรา ประทุมสุวรรณ มีบุตรสาว 2 คน คือ นางสาวธัชพรรณ ประทุมสุวรรณ และ นางสาวปณิดา ประทุมสุวรรณ

การศึกษา
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 89
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 16
– โรงเรียนนายเรือ รุ่น 73
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 32
– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
– การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54

หลักสูตร
– หลักสูตรต้นปืน
– นายทหารปราบเรือดำน้ำ
– โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (คศม.)
– Foreign Officer Tactical Intelligence เครือรัฐออสเตรเลีย

ตำแหน่งสำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงจุฬา
– ผู้บังคับการเรือหลวงไผ่
– เลขานุการกองทัพเรือ
– ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผบ.ทร.
– รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
– ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2
– ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
– ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 52 ระหว่าง 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561 และเคยดำรงตำแหน่งตุลาการศาลทหารสูงสุด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ฯลฯ นอกจากนี้ ท่านยังได้รับรางวัล เกียรติยศจักรดาว ในปี 2561แหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • https://www.khaosod.co.th/
  • https://www.facebook.com/ILoveRoyalThaiNavy/