⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติแต่หม่อมช้อย อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม วิจิตรานุช) เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2449 เสกสมรสกับหม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร (ราชสกุลเดิม รพีพัฒน์) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีโอรสธิดารวม 5 พระองค์

การศึกษา
– โรงเรียนอัสสัมชัน
– โรงเรียนนายเรืออังกฤษ
– โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น พ.ศ. 2478

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงตอร์ปิโด 4
– ผู้บังคับหมู่เรือยามฝั่ง
– ผู้บังคับการเรือหลวงตราด
– เสนาธิการกองเรือที่ 2
– ทูตฝ่ายทหารเรือประจำ สหรัฐอเมริกา
– รองเสนาธิการทหารเรือฝ่ายธุรการ
– ผู้บัญชาการกรมยุทธบริการทหารเรือ
– เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงกลาโหม
– รองเสนาธิการกลาโหม
– รองเสนาธิการทหาร


หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร ยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารเรือ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2486-พ.ศ. 2490 ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 23 ระหว่าง 1 ต.ค. 2507 – 20 ก.พ. 2509 พระองค์สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2509 ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ สิริชันษา 59 ปีแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • หนังสืออนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร (2509) โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ