⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2465
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 24)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เปลี่ยนนิ่มเนื้อนว.
2นนร.วิเชียรพันธุ์โภคานว.
3นนร.นกเล็กปานอุไรนว.
4นนร.ไสวพลภัตนว.
5นนร.กิมเจียง(วิสุทธิ์)แสงอุทัยนว.
6นนร.สวัสดิ์ภูติอนันต์นว.
7นนร.เจริญอินทรเสนนว.
8นนร.เนื่องแย้มหรุ่นนว.
9นนร.ทองอยู่เลี้ยวกลับถิ่นนว.
10นนร.พร้อมมีสัมฤทธิ์นว.
11นนร.ตาบภุมมะโสภณนว.
12นนร.ย้อยชูสง่านว.
13นนร.บรรยงธุวนุตินว.
14นนร.นิตย์สุขุมนว.
15นนร.วระญาติเลิศล้ำกล.
16นนร.เซ่งหงวนมันตาภรณ์กล.
17นนร.จงทังสุบุตรกล.
18นนร.สันใจบุนนาคกล.
19นนร.ม.ร.ว.ศรีสมบูรณ์ศรีธวัชกล.
20นนร.ฉาดแสงชูโตกล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th