⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2465

พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์ (นามสกุลเดิม ภู่อนันต์) เป็นบุตรนายด่อน และนางเฮี๊ยะ ภูติอนันต์ เกิดเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2447 บ้านเลขที่ 1207 วัดบางสะแกใน อ.บางยี่เรือ(ธนบุรี) จว.ธนบุรี สมรสกับคุณหญิงระจิต ภูติอนันต์ มีบุตร 1 คน คือนายสันติ ภูติอนันต์

การศึกษา
– โรงเรียนมัธยมวัดนวลนรดิศ
– โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2465 (รุ่นที่ 24)
– โรงเรียนนายทหารเรือพรรคนาวินชั้นต้น(ปัจจุบันคือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ) รุ่น พ.ศ. 2480

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการ เรือหลวงลิ่วทะเล
– ผู้บังคับการ เรือหลวงชลบุรี
– ผู้บังคับการ เรือหลวงจันทบุรี
– ผู้บังคับการ เรือหลวงสุราษฎร์
– ผู้บังคับกองโรงเรียนนายเรือ (ปัจจุบันคือ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ)
– ผู้บังคับการกองเรือตรวจอ่าว
– เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ

ท่านเคยไปรับเรือตอร์ปิโดและเรือทุ่นระเบิดที่ประเทศอิตาลีกับเรือหลวงชุมพร ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 22 ระหว่าง 1 ต.ค. 2505 – 30 ก.ย. 2507 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 26 มี.ค. 2516 สิริอายุ 68 ปีแหล่งอ้างอิง

  • อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์ (2516) โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ