⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2472
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 26)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เล็กลักษณะหุต
2นนร.อานนท์ปุณฑริกาภานว.
3นนร.อนันต์เนตรโรจน์นว.
4นนร.รัตน์ศรีงาม
5นนร.ถวิลรายนานนท์นว.
6นนร.เถลิงอินทรพันธุ์(อนันตรัต)นว.
7นนร.จิตต์ถนัดหัตถกรรมนว.
8นนร.ประเสริฐเหราบัตย์

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th