⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2472

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2454 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของ ร้อยเอก หลวงพลภัทรพิจารณ์ (ขำ รายนานนท์) และนางจันทร์ พลภัทรพิจารณ์ สมรสกับหม่อมหลวงเพ็ญศรี รายนานนท์ มีบุตรธิดาด้วยกัน 4 คน คือ นายวีระ รายนานนท์ นายวิทย์ รายนานนท์ นายวุฒิ รายนานนท์ และนางสาววิสาข์ รายนานนท์

การศึกษา
– โรงเรียนศรีจิตรสง่า
– โรงเรียนวัดสุทัศน์เทพวราราม
– โรงเรียนวัดราชบพิธ
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
– โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2472 (รุ่นที่ 26)
– หลักสูตรวิชาเรือดำนำ ประเทศญี่ปุ่น
– หลักสูตรวิชานายทหารเรือชั้นสูง และการปืน ประเทศอังกฤษ
– หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 3

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงพรายชุมพล
– ผู้บังคับการเรือหลวงมัจฉานุ
– ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา
– ผู้บังคับการเรือหลวงสินสมุทร
– ผู้บังคับการกองเรือปราบเรือดำน้ำ
– ผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำประเทศญี่ปุ่น
– เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
– รองเสนาธิการทหารเรือ
– เสนาธิการทหารเรือ

ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 25 ระหว่าง 1 ต.ค. 2514 – 30 ก.ย. 2515 นอกจากนี้ ยังเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ 27 ธ.ค. 2526 สิริอายุ 72 ปีแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/