⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2473
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 27)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.แถบสุรทินท์
2นนร.สวัสดิ์กลิ่นบุปผา
3นนร.มาลัย(ภัทร)เอี่ยมรัตน์นว.
4นนร.สำอาง(สุธน)ศิริศฤงคารนว.
5นนร.โกมล(กมล)สีตกะลินนว.
6นนร.สีมาหงสกุลนว.
7นนร.บุญช่วย(ชาย)พุกกะรัตน์นว.
8นนร.ศิริกระจ่างเนตรนว.
9นนร.แสวงต้านลี้(กาญจนกนก)นว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th