⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2477
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 32)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.โกมลสุทธิมาลย์กล.
2นนร.มนัสจารุภานว.
3นนร.บุญสิทธิ์(สิทธิ์)สุรักขกะนว.
4นนร.บุญจริง(จริง)จุลละสุขุมนว.
5นนร.สวัสดิ์ปวนะฤทธิ์นว.
6นนร.จินต์จุลชาตินว.
7นนร.ประยงค์(บรรยง)วิชิตกล.
8นนร.มลิ(อภัย)สีตกะลินนว.
9นนร.เธียรธวัชวิเชียรนว.
10นนร.โกวิทหงศเวศกล.
11นนร.เฉนียนรุจิพันธ์นว.
12นนร.เฉลิมสกุลวัฒนะกล.
13นนร.อมรศิริกายะนว.
14นนร.คำยืนอมาตยกุลกล.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th