⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2477

พลเรือเอก อมร ศิริกายะ เป็นบุตรของขุนประนาทนราบท (เซียม ศิริกายะ) เกิดเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2461 สมรสกับคุณหญิงพาณี ศิริกายะ

การศึกษา
– โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2477 (รุ่นที่ 32)
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 14
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 2
– วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 1
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 8

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงประแส
– เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ

ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 29 ระหว่าง 1 ต.ค. 2519 – 30 ก.ย. 2521 เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. 2558 สิริอายุ 97 ปีแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • http://www.nwa.navy.mi.th/