⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2525

พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ สมรสกับ นางพรศิริ นาวานุเคราะห์

การศึกษา
– โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 17
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 80 พรรคนาวิน
– Resource Planning and Management for International Defense, US. Naval Postgraduate School, Monterey, CA. USA

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงภูเก็ต
– ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี
– ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ กรมข่าวทหารเรือ
– ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ (พล.ร.อ. กำธร พุ่มหิรัญ)
– ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ (พล.ร.อ. สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์)
– ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผน กรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผน กรมข่าวทหารเรือ
– รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
– รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2
– เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
– เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– เสนาธิการทหารเรือ
– ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ต.ค.2566)แหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/