⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2525

พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารเรือ (ต.ค. 2564)

การศึกษา
– โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จังหวัดสระบุรี
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 80
– หลักสูตรนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 56
– หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ 40
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการ เรือ ต.110
– ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย และรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจำกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และรักษาการผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงโคลัมโบ  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
– เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
– รองเสนาธิการทหารเรือแหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/