ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ

เป็นพิธี ซึ่งนับว่าเป็นที่สนุกสนาน ได้จัดทำขึ้นในโอกาสที่เรือข้ามเส้นอีเควเตอร์นั้นเอง ไม่ทราบว่ามีที่มาอย่างไร แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ดีทั่วไปว่า พิธีเหล่านี้ได้จัดทำมานานแล้ว เมื่อเรือข้ามเส้นขนานละติจูดที่ 30 และเมื่อเดินเรือผ่านช่องยิบรอลตาร์ ก็ได้จัดทำเหมือนกัน พิธีต่าง ๆ แต่โบราณเป็นของหยาบคายและรุนแรง เพื่อทดลองว่าลูกเรือซึ่งเป็นคนหน้าใหม่ต่อการเดินเรือครั้งแรกนั้น จะสามารถทนต่อชีวิตอันตรากตรำในทะเลได้หรือไม่ และถือตามกันมาเป็นประเพณีตราบเท่าปัจจุบัน ตามรายงานปรากฏว่าพวกไวคิงส์ (Vikings) ในสมัยโบราณได้กระทำในพิธีต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อเดินเรือข้ามเส้นขนานละติจูดต่าง ๆ เป็นที่เชื่อกันว่าพิธีต่าง ๆ ในปัจจุบันได้แก่เข้าไปในหมู่พวกชาวแองโกลส์แซกซอนส์และนอร์แมนส์ โดยพวกไวคิงส์นั่นเอง

ในสมัยโบราณ ได้จัดทำพิธีต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้บนหรือแนะนำตัวแก่พระสมุทร (King Neptune) และกระทำกันอย่างไม่มีขอบเขต ทหารเรือที่ได้ผ่านพิธีมาแล้วถูกเรียกว่า “ทหารเรือชั้นลายคราม” และจะได้รับประกาศนียบัตรประจำแสดงหลักฐานพยานนี้ไว้ ในประกาศนียบัตรนั้นจะแสดงว่าได้เคยข้ามอีเควเตอร์ทีแลต. 00–00 ลอง…………และโดยปกติกล่าวว่า “บรรดา นางเงือก พระยานาค ปลาฉลาม ปลาโลมา ปลาดิลพีน ปลาเสกด ปลาไหล ปลิงทะเล กุ้ง ปู ลูกกบและเขียด และสัจว์ที่มีชีวิตทั้งหลายในทะเลเป็นพยาน………..(นาม) เป็นผู้หนึ่งที่ได้เคยข้ามอีเควเตอร์มาแล้ว จัดว่าเป็นผู้มีความสามารถพอและควรได้รับเกียรติยศเข้าอยู่ในคณะของเรา และจดนามลงในบัญชี ตามประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งห้วงสมุทร ตามเยี่ยงอย่างที่มีมาแต่โบราณกาล” ตัวละครในพิธีก็มี พระสมุทร แม่พระคงคา ปีศาจใต้ทะเล อาลักษณ์ อายุรแพทย์ ทันตแพทย์ ผี หมี ฯลฯ ตัวผู้ถือสาสน์ก็เรียกตรีตัน ผุ้ตามเสด็จอื่น ๆ ก็มี เฮติส เป็นต้น พิธีเหล่านี้นอกจากจะเป็นการทดลองความอดทนแล้ว นายทหารผู้น้อยต้องเข้าพิธีด้วยทุกคนเพื่อเป็นการสนุกครึกครื้นและเป็นการเชื่อมความสามัคคีอีกอย่างหนึ่งด้วยแหล่งอ้างอิง

  • หนังสือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ