ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ

ในสมัยก่อน การแต่งเครื่องแบบทหารเรือไม่ได้มีข้อกำหนดแน่นอน ใครจะแต่งอย่างไรก็ได้ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1474 พระเจ้ายอร์ชที่ 2 ได้สั่งให้คิดเครื่องแบบสำหรับทหารเรือขึ้น เพื่อส่งเสริมจิตใจและการปฏิบัติงาน เครื่องแบบทหารเรือแปลกกว่าทหารเหล่าอื่น ๆ และล้วนแต่มีประวัติ บางอย่างก็เป็นประวัติธรรมดา บางอย่างก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เช่น

  • ก. ปกหลังคอกะลาสีเรือ สืบเนื่องมาแต่กะลาสีโบราณนิยมไว้ผมยาวทำให้หลังเสื้อสกปรกด้วยคราบน้ำมัน จึงให้มีปกคอกันเปื้อนสีน้ำเงินแก่
  • ข. ผ้าผูกคอดำ กะลาสีเรือโบราณนิยมใช้ผ้าเช็ดหน้าผูกคอสำหรับเช็ดเหงื่อใคร ต่อมาจึงดัดแปลงเป็นผ้าผูกคอดำผูกเป็นเงื่อนให้เรียบร้อย เมื่อ ลอร์ด เนลสัน แม่ทัพเรืออังกฤษผู้มีชื่อเสียงถึงแก่กรรมเนื่องจากการยุทธ์ทางเรือที่ทราฟัลกา เมื่อ ค.ศ.1805 ชาวเรืออังกฤษได้รับคำสั่งให้ใช้ผ้าผูกคอสีดำเป็นเครื่องหมายแสดงการไว้ทุกข์ ต่อมาไม่ยอมเลิกใช้จึงเป็นประเพณีแบบอย่างของทหารเรือทั่วโลก พลอยใช้ผ้าพันคอ (Scarf) หรือเนคไท (Tie) ดำไปด้วย
  • ค. กางเกงผ่าข้าง กล่าวว่าทหารบางคนไม่รอบคอบ ลืมกลัดดุมกางเกง ทำความอับอายให้แก่ผู้ที่พบเห็นจึงเปลี่ยนมาเป็นกางเกงผ่าข้างเสีย ได้มีกฎหมายระบุว่าเสื้อกางเกงของทหารเรือ จะถูกยึดเพื่อทดแทนสินเชื่อต่าง ๆ ไม่ได้ในปี ค.ศ.1938 เจ้าของที่ดินในซานฟรานซิสโกถูกขึ้นศาล และถูกปรับเนื่องจากฝ่าฝืนกฎหมายนี้


แหล่งอ้างอิง

  • หนังสือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ