ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ

มีคนเป็นจำนวนมากมักประหลาดใจและสงสัยว่า เหตุใดในเรือรบในสมัยโบราณที่ทำด้วยไม้ เช่น Constitution จึงได้ทาสีแดงไว้ข้างใน สำหรับเหตุผลที่แท้จริงของเรื่องนี้ มีที่มาสืบเนื่องมาจาก เรือรบต้องมีการต่อสู้กันจนเป็นเหตุให้มีการบาดเจ็บและเสียเลือดเสียเนื้อกันขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการพลางตา ไม่ให้ทหารเห็นเลือดของทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ถนัด จนทำให้เกิดการเสียขวัญ จึงได้ทำการทาสีแดงเพื่อเป็นการพลางสายตานั่นเอง

ในปัจจุบันนี้ ยังพบว่าท้องเรือของรบบางลำ ก็ยังมีปรากฏทาสีแดงกันอยู่ เช่นเดียวกันแหล่งอ้างอิง

  • หนังสือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีทหารเรือ