ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ

เป็นพิธีที่สืบเนื่องกันมา เดิมเป็นพิธีปลงศพพวกนอกศาสนาเพื่อแก้บนพระเจ้าและให้ใส่เหรียญเงินในปากผู้ตายเป็นค่าโดยสารคนแจวเรือจ้าง Charon ในการข้ามฟากแม่น้ำ Styx ในเมืองผี ตามประเพณีโบราณนั้นการเตรียมศพก่อนปลงลงทะเลใช้ห่อศพด้วยผ้าใบ แล้วเย็บให้แน่นตามรูปศพ การเย็บครั้งสุดท้ายนั้นให้เอาเข็มแทงลอดเข้าไปในจมูกของผู้ตาย เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าตายจริง ราชนาวีอังกฤษให้ค่าจ้างคนเย็บผ้าใบห่อศพนี้ศพละ 1 กินี

ในปัจจุบัน การปลงศพในทะเลเกือบจะไม่มีเลย ยกเว้นในเวลาสงครามซึ่งจะต้องกระทำด้วยความจำเป็น จึงจำเป็นต้องทราบพิธีนั้นด้วย เมื่อเตรียมศพเรียบร้อย โดยการห่อด้วยผ้าใบหรือใส่โลงพร้อมด้วยน้ำหนักสำหรับถ่วง แล้วคลุมด้วยธงชาติ นายทหาร และทหาร ทุก ๆ คนที่ไม่มีกิจจำเป็นต้องมาร่วมพิธีทั้งหมด เพื่อเป็นเกียรติแก่ศพ เมื่อผู้บังคับการเรือหรือผู้แทนกล่าวคำไว้อาลัย (ต่างประเทศใช้อนุศาสนาจารย์ประจำเรือ) กล่าวจบแล้วเปิดฐานรองหีบศพและชักผ้าธงออก ร่างของผู้ตายจะพุ่งลงทะเลไป แตรหรือนกหวีดเป่าเพลงนอนด้วย ในเวลาปกติจะกระทำต่อเมื่อนายทหารเรือหรือทหารซึ่งถึงแก่กรรมบนบกได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือขอร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นแหล่งอ้างอิง

  • หนังสือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ