ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ

เรือรบทุกลำไม่ว่าจะเป็นเรือของชาติเดียวกัน หรือเรือของต่างชาติ เมื่อได้มาจอดร่วมอ่าวกัน หรือผ่านกันในทะเล และทราบว่าเรืออีกลำจะต้องจากไปไกลหรือไปนานวัน จะทำการอวยพรด้วยสัญญาณธงประมวล ดังนี้

  • ฝ่ายอยู่จะต้องชักธงหรือส่งวิทยุอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
  • ฝ่ายจากไปจะต้องชักธงหรือวิทยุตอบขอบใจ

ตัวอย่างการชักธงอวยพร

  • CODE UW หมายความว่า “ขอให้โชคดี”
  • CODE YZ และ BON VOYAGE หมายความว่า “ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ”

ตัวอย่างการชักธงตอบ

  • CODE YZ และ THANK YOU หมายความว่า “ขอขอบคุณ”


แหล่งอ้างอิง

  • หนังสือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
  • คู่มือการใช้งานเสาธง โรงเรียนนายเรือ